Struktur Kurikulum & Skema Pengajian

Bil

 Struktur Kurikulum & Skema Pengajian

Pautan
1. Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Kepujian
2.

Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan (Kepujian) 

  • dengan kerjasama Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, UPM
3.

Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat (Kepujian)

  • dengan kerjasama Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, UPM
4. Bacelor Pengajian Pengguna dengan Kepujian
5. Bacelor Muzik dengan Kepujian