| FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
list of latest announcement

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Sukacita dimaklumkan bahawa Prof. Madya Dr. Nobaya Ahmad telah dilantik sebagai Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan oleh YBhg. Prof. Datin Paduka Naib Canselor bagi tempoh tiga (3) tahun mulai 2 November 2017. Pihak fakulti merakamkan setinggi tahniah di atas pelantikan ini dan selamat maju jaya.

Fakulti juga ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Amna Md Noor di atas sumbangan beliau kepada fakulti sepanjang memegang jawatan Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan.

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Sukacita dimaklumkan bahawa Prof. Madya Dr. Adlina Ab. Halim telah dilantik sebagai Ketua Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan oleh YBhg. Prof. Datin Paduka Naib Canselor bagi tempoh tiga (3) tahun mulai 2 November 2017. Pihak fakulti merakamkan setinggi tahniah di atas pelantikan ini dan selamat maju jaya.

Fakulti juga ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Nobaya Ahmad di atas sumbangan beliau kepada fakulti sepanjang memegang jawatan Ketua Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan.
FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-8946 7051
+603-8943 5385
C1511237590