Syarat Kemasukan | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
» AKADEMIK » Prasiswazah » Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan


BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA (BSPM)

Calon perlu memenuhi Syarat Am Universiti serta Syarat Khas Program yang ditetapkan iaitu:

Syarat Am Universiti

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan 

Kelayakan Minimum STPM

 • Lulus Peperiksaan STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya; PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain; atau

Kelayakan Minimum Matrikulasi/Asasi

 • Sekurang-kurangnya mendapat Gred C (PNGK 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi; atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf

 • Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Syarat Khas Program

Kelayakan Minimum STPM

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam dua (2) daripada mata pelajaran berikut: Biologi, Kimia, Fizik, Matematik (M)/Matematik (T)/, Ekonomi, Perakaunan, Geografi, Sejarah, Pengajian Perniagaan, Usuluddin, Syariah, Sains Sukan, Teknologi Makumat dan Komunikasi; atau

Kelayakan Minimum Matrikulasi/Asasi

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2) daripada mata pelajaran berikut: Biologi, Kimia, Fizik, Matematik, Ekonomi, Akaun, Pengurusan Perniagaan; atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf

 • Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM; dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred 8/8E pada peringkat SPM dalam dua (2) daripada mata pelajaran berikut: Matematik/Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi, Sains.

BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PENGURUSAN (BSPMP)

Calon perlu memenuhi Syarat Am Universiti serta Syarat Khas Program yang ditetapkan iaitu:

Syarat Am Universiti

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan 

Kelayakan Minimum STPM

 • Lulus Peperiksaan STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya; PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain; atau

Kelayakan Minimum Matrikulasi/Asasi

 • Sekurang-kurangnya mendapat Gred C (PNGK 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi; atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf

 • Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Syarat Khas Program

Kelayakan Minimum STPM

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam dua (2) daripada matapelajaran berikut: Biologi, Kimia, Fizik, Matematik (M)/Matematik (T), Ekonomi, Perakaunan, Geografi, Sejarah, Pengajian Perniagaan, Usuluddin, Syariah, Sains Sukan, Teknologi Makumat dan Komunikasi; atau

Kelayakan Minimum Matrikulasi/Asasi

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2) daripada matapelajaran berikut: Biologi, Kimia, Fizik, Matematik, Ekonomi, Akaun, Pengurusan Perniagaan; atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf

 • Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM; dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E/8E pada peringkat SPM dalam satu (1) daripada matapelajaran berikut: Fizik, Kimia, Biologi, Sains; dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E/8E pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut: Matematik/Matematik Tambahan.

BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (BSPMTM)

Calon perlu memenuhi Syarat Am Universiti serta Syarat Khas Program yang ditetapkan iaitu:

Syarat Am Universiti

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan

Kelayakan Minimum STPM

 • Lulus Peperiksaan STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya; PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain; atau

Kelayakan Minimum Matrikulasi/Asasi

 • Sekurang-kurangnya mendapat Gred C (PNGK 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi; atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf

 • Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Syarat Khas Program

Kelulusan Peringkat STPM

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam dua (2) daripada matapelajaran berikut: Biologi, Kimia, Fizik, Ekonomi, Perakaunan, Geografi, Sejarah, Pengajian Perniagaan, Usuluddin, Syariah, Sains Sukan; dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam matapelajaran Matematik (M)/Matematik (T)/Teknologi Makumat dan Komunikasi; atau

Kelulusan Peringkat Matrikulasi/Asasi

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut: Biologi, Kimia, Fizik, Ekonomi, Perakaunan, Pengurusan Perniagaan; dan Matematik; atau

Kelulusan Peringkat Diploma

 • Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM; dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred 8/8E pada peringkat SPM dalam satu (1) daripada matapelajaran berikut: Matematik/Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi, Sains. 

BACELOR PENGAJIAN PENGGUNA (BPG)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan 

Kelayakan Minimum STPM

 • Lulus Peperiksaan STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya; PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain; atau

Kelayakan Minimum Matrikulasi/Asasi

 • Sekurang-kurangnya mendapat Gred C (PNGK 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi; atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf

 • Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Syarat Khas Program

Kelayakan Minimum STPM

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam dua daripada mata pelajaran berikut: Biologi, Kimia, Fizik, Matematik (M)/Matematik (T), Ekonomi, Perakaunan, Geografi, Sejarah, Pengajian Perniagaan, Usuluddin, Syariah, Sains Sukan, Teknologi Makumat dan Komunikasi; atau

Kelayakan Minimum Matrikulasi/Asasi

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2) daripada mata pelajaran berikut: Biologi, Kimia, Fizik, Matematik, Ekonomi, Perakaunan, Pengurusan Perniagaan; atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf

 • Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM; dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E/8E pada peringkat SPM dalam satu (1) daripada matapelajaran berikut: Fizik, Kimia, Biologi, Sains; dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E/8E pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut: Matematik/Matematik Tambahan.

BACELOR MUZIK (BM)

Calon perlu memenuhi Syarat Am Universiti serta Syarat Keperluan Khas Program yang ditetapkan iaitu:

Syarat Am Universiti

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan

Kelayakan Minimum STPM

 • Lulus Peperiksaan STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya; PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain; atau

Kelayakan Minimum Matrikulasi/Asasi

 • Sekurang-kurangnya mendapat Gred C (PNGK 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi; atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf

 • Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Syarat Khas Program

Kelulusan Peringkat STPM

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) daripada matapelajaran pada peringkat STPM;atau

Kelulusan Peringkat Matrikulasi/Asasi

 • Sekurang-kurangnya mendapat Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi; atau

Kelulusan Peringkat Diploma

 • Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM; atau
 • Diploma dalam bidang Muzik daripada Institusi yang diluluskan oleh Senat, UPM:Malaysian Institute of Art, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Malaysia (ASWARA), UiTM, International College of Music, UMS, Yamaha Music Malaysia, Lim Kok Wing University Creative Technology, Ocean Institute of Audio Engineering, University College Sedaya International, Kolej Tunku Abdul Rahman, HELP University College dan Taylor’s University College; atau
 • Diploma Perguruan dalam bidang Muzik, Kementerian Pelajaran Malaysia;dan

Lulus Muzik ABRSM Gred 5 (teori dan praktikal) atau setaraf dengannya;dan

Lulus uji bakat yang dijalankan oleh UPM.

Kemaskini:: 06/12/2022 [aspah.kasim]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.9769 7051
03.8943 5385
BWDaGA3~